RAIMO UTRIAINEN
(19271994)

Kuopiossa syntynyt Raimo Utriainen aloitti taideopintonsa Turun Taideyhdistyksen piirustuskoulussa vuonna 1947. Taideteollisessa keskuskoulussa hän opiskeli vuosina 194849. Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosastolla hän opiskeli vuodet 194953, jonka jälkeen hän jatkoi vielä opintojaan Suomen taideakatemian koulussa vuodet 195356. Raimo Utriaisen teoksia oli ensimmäistä kertaa esillä näyttelyssä Kuopiossa vuonna 1948.

Raimo Utriaisen tunnettuja julkisia teoksia ovat mm. Suomen Kansallisteatterin läheisyyteen sijoitettu Ida Aalbergin muistomerkki Esirippu vuodelta 1972, jota pidetään ensimmäisenä täysin abstraktina henkilömuistomerkkinä maassamme.

Helsinkiin sijoittuu myös Vooki vuodelta 1974, joka on pääkaupungin ensimmäinen julkinen täyskonstruktivistinen monumentti. Maria Jotunin muistomerkki vuodelta 1983 Kuopiossa ja Arvo Turtiaisen muistomerkki vuodelta 1990 Helsingissä ovat Utriaisen henkilömuistomerkkejä.

Tampereen kauppaoppilaitoksella, Sammonkatu 45 on Raimo Utriaisen teos Mobile vuodelta 1967.

Utriainen toimi opettajana mm. Suomen taideakatemian koulussa vuosina 198284. Hän kuului Dimensio-ryhmään ja 12 taiteilijaa -ryhmään. Raimo Utriainen valittiin vuoden taiteilijaksi 1980. Hän sai Pro Finlandia -mitalin vuonna 1980. Professorin arvo hänelle myönnettiin samana vuonna.

Teokset: